środa, 8 kwietnia 2009

Google App Engine + Java, Groovy...

Zgodnie z przewidywaniami Java jest już obsługiwana przez App Engine, na razie dla wybranych.


a najlepsze w tym jest oczywiście


Grails jeszcze nie działa.


W praktyce nowe obsługiwane języki to Groovy, Scala, Jytho, JRuby i Rails, JavaScript(Rhino)!
I po co w ogóle zaczynali samego Python-a? Nie ma praktycznie potrzeby dodawać już innych jezyków, wystarczy popracować nad wsparciem Java.

Odnośnie samej Java to:
Servlety 2.4, JSP, JSTL, JPA, JDO, Java Mail...

Nie wiadomo co z JSF, Spring działa częściowo, Struts nie działa, Hibernate i podobne również nie. Może takie projekty jak Seam zajmą się wsparciem GAE.

Przy okazji Groovy, polecam artykuł


Moim zdaniem to działa w dwie strony. W językach dynamicznie typowanych tworzymy w testach coś co w dużej mierze sprawdza nam typy i mimo, że sprawdza je dynamicznie, to i tak pewna część kodu nie była by potrzebna. Nie widać tego, bo języki dynamiczne mają przeważnie ciekawszą składnie. Z drugiej strony w językach statycznie typowanych wdrażamy przeważnie dynamizm "kodując" w String-ach.

Groovy i Scala i C# 4 to ciekawe przykłady zmian. W Groovy można opisywać typy, ale dalej nie jest to statyczna typizacja. Scala jest statycznie typowana ale z silnym odkrywaniem typów. Ma dodatkowo składnie równie silną jak w językach dynamicznych (choć trochę przegieli) .
C# 4 to język silnie typowany z możliwym odkrywaniem typów i typami anonimowaymi (wszystko to plus lambda wyrażenia i budowa drzew składni jest potrzebne by LINQ mógł istnieć). Dodatkowo od wersj 4 będzie można powiedzieć, że wybrany element jest "dynamiczny"...

Brak komentarzy: